Terug
Koen De Cauter zingt Gezelle
Bezetting :

Koen De Cauter : gitaar, zang, sopraan sax
Dajo De Cauter : contrabas
Myrddin De Cauter : klarinet, gitaar
Tcha Limberger : viool, altviool
 

 1. Rijmram (Myrddin De Cauter)
 2. Broederken (Myrddin De Cauter)
 3. Ego Flos (Koen De Cauter)
 4. 't Groeit (Koen De Cauter)
 5. Te Late (Tcha Limberger)
 6. Bing-bang-bong (Dajo De Cauter)
 7. Terug (Koen De Cauter)
 8. Boerke Naas (Koen De Cauter)
 9. Oorloge (Koen De Cauter)
 10. De Nachtegale (Koen De Cauter)
 11. Versche Graven (Myrddin De Cauter)664 kB
 12. Is 't Mooglijk (Koen De Cauter)581 kB
 13. 't Was 'n Ware (Koen De Cauter)
 14. Winterstilte (Myrddin De Cauter)
 15. Vader Overleden (Myddin De Cauter)

 
Koen over deze CD :

Gedachten bij gedichten
Een verhelderend woord bij het overhoren van deze schijf.

Gezelle, die mij zo aanstaat, mij een niet te vervangen geestelijke thuiskomst biedt keer op keer. Iets van die glimlach van mijn grootmoeder, iets alomvattends. Gezelle : bedachtzaam, nederig, deemoedig of ootmoedig, maar steeds bewust. Uitzonderlijk verstandig. Aandachtig, eerlijk, streng, op het achterdochtige af, maar eenmaal ontspannen, humor met overschot. In zichzelve gekeerd, een moeilijk mens vol goede wil. Grote zelfbeheersing, harnas tegen zijn kwetsbaarheid. en al de gekwetsheid opgehoopt - opgesloten achter de ogen - binnen. En dat alles - gezuiverd - langs de pen er weer uitgebracht. Heel de wereld van indrukken uitgepuurd en herwassen door zijn geest weergegeven. Hij was de grote alchemist van 't Vlaams.

Deze onderneming, onze tweede poging tot toondichterij op 't werk van Gezelle, is wel op een zeer ongewone manier tot stand gekomen. Een ongebruikelijke en tijdrovende, maar zeer belangwekkende werkwijze : Iemand komt met een wijs met min of meerdere tijdsverdelings- (ritmische) of samenklanks- (harmonische) aanduidingen. Soms vaag, soms heel bepaald van gemoedskleur (atmosfeer). Dan begint de zoektocht naar samenspel (het orkestreren). Alles wordt in vraag gesteld, en dat betekent telkenmaal weer een belevenis met de meest onvoorziene urenlange wijsgerige of muzikale uitweidingen. Eenmaal daar voorbij begint het optekenen en inspelen van het zopas verworvene, en het uiteindelijk gestalte geven aan de voordracht. De kleur bepalen. De spanningsgraad. Soms gaat het vanzelf maar dikwijls worden de uren werk achteraf toch niet goed bevonden. En ondanks de overwegend sombere toon van het geheel hebben we nog nooit zoveel gelachen.

Bij het lezen van Gezelle stuit men op een allesomvattende hindernis, waar het werk van zijn tijdgenoten - Baudelaire, Poe, Hugo - omzeggens geheel aan ontsnapt, namelijk de geweldige verarming, stroomlijning die het Nederlands en dan vooral het Vlaams heeft moeten ondergaan. «ze» hebben net hetzelfde gedaan als met ons landschap : volledig verminkt. (En «Ze», dat zijn eigenlijk «Wij» en «Wij» gaan er opgeruimd mee door.) Met als gevolg dat de jonge mens nu, zonder hulp, na enige pogingen alle verdere Gezellelezernij onmoedigd aan de kant legt. Geen wonder, als ge in 't eerste studiejaar «Miep moet drukken» op uw boterham krijgt.
Smakelijk en goede moed.

Koen De Cauter


 

De platenfirma over deze CD :

Een productie van Koen is altijd een muzikaal feest. Dat hebben we bij MAP-Records al vaak mogen ondervinden. "Terug" is de vijfde productie van Koen De Cauter bij MAP. Een beetje meer feest dan anders dus.

Er waren reeds Les P'tits Belges "Musette" in 94, die dit najaar wordt heruitgebracht, Waso met "La Ronde des Jurons"(95), "Romani"(96) en "Chante Brassens"(98) en nu dus "Terug". Het tweede Gezelle project wat Koen realiseert.

Terug mag hij nog heel vaak komen. De plannen liggen klaar om nog heel wat nieuwe dingen te realiseren, vaak ook samen met z'n zonen, die de muzikale begaafdheid van vader De Cauter delen. Momenteel zit Myrddin in de studio te werken aan een eerste solo project met werktitel "flamenco".

De opnames van deze CD werden gerealiseerd tijdens de zomer van 99 in de studio van Philippe De Chaffoy. En de warmte van de klank is overweldigend. Fotograaf Michiel Hendryckx en ontwerper Manu Verackx (B.A.D.) zorgden voor de zoveelste mooie hoes waarvoor dank.

 

Andere referenties :

"Een wonderbaarlijke herontdekking van de taal-en klankvirtuoos Gezelle"
(Het Nieuwsblad)

"Respectabel en teder, maar met zoveel eigenheid dat de gedichten een nieuw leven gingen leiden"
(De Standaard)

"Gezelle schittert in nieuwe kleuren"
(De Morgen)

"Gezelle herleeft met Koen De Cauter"
(Het Laatste Nieuws)


 

Nog meer details :

tekst : Guido Gezelle
muziek : Koen, Myrddin, Dajo, Tcha
arrangementen : Koen, Myrddin, Dajo, Tcha
opname : Studio Philippe De Chaffoy, Gent (Juni - Juli 1999)
mixing : Philippe, Koen, Myrddin, Dajo, Tcha
hoesfotografie : Michiel Hendryckx
hoesontwerp : B.A.D. Roeselare
identificatie : MAP CD 99005 bij MAP Records


 

Artikels :

De Cauter zet Gezelle op muziek (Het Volk - 30/08/1999)
Gezelle was een vrijdenker (Krant van West-Vlaanderen - 27/08/1999)


terug naar overzicht